Fjärrvärmepriser 2017 - Näringsidkare

Priserna gäller näringsidkare som täcker huvuddelen av sitt värmebehov med fjärrvärme.

Effekt Fast årsavgift Effektpris Energipris
-44 kW 10 000 kr 87 kr/kW 49,60 öre/kWh
45 - 149 kW 16 000 kr 180 kr/kW 46,35 öre/kWh
150 - 999 kW 36 000 kr 170 kr/kW 46,35 öre/kWh
> 1 000 kW 142 000 kr 123 kr/kW 46,35 öre/kWh

Priserna är exkl. moms

 

Prislista för 2018

 

Allmänna avtalsvillkor

 

Är du privatperson?