Aktuella fiberområden 2017

Norra Höganäs

Slutinstallationer pågår just nu, samtliga beräknas vara installerade under v.42.

Endast efteranslutning är aktuellt i området.

Kontaktpersoner
Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, AKEA
0729-717311, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

Underentreprenörer
JL Teleteknik
0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

Blomstergatorna - Centrala Höganäs

Slutinstallationer pågår.

Har du inte skickat in ditt avtal? Endast efteranslutning är aktuellt i området.

Kontaktpersoner
Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, NCC
Anders Ohlsson, 0705-896993

Underentreprenörer
FNC, 040-185656
RD Fiberteknik

Centrum - Centrala Höganäs

Slutinstallationer pågår.

Har du inte skickat in ditt avtal? Endast efteranslutning är aktuellt i området.

 

Kontaktpersoner
Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, AKEA
0729-717311, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

Underentreprenörer
JL Teleteknik
0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

Nedre - Centrala Höganäs

Samtliga installationer beräknas vara klara under v.41. Slutbesiktning 25/10 kl. 08:00

Har du inte skickat in ditt avtal? Endast efteranslutning är aktuellt i området.

Kontaktpersoner
Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, NCC
Pontus Borg, 0705-798185

Underentreprenörer
FNC, 040-185656
RD Fiberteknik

Viken - Kring Golfbanan

Fåtal installationer kvarstår. Slutbesiktning 19/10 kl 08:00.

Har du inte skickat in ditt avtal? Endast efteranslutning är aktuellt i området.

Kontaktpersoner
Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, AKEA
0729-717311, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

Underentreprenörer
JL Teleteknik
0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

Viken - Norr om kyrkan

Slutinstallationer pågår.

Har du inte skickat in ditt avtal? Endast efteranslutning är aktuellt i området.

Kontaktpersoner
Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, NCC
Anders Ohlsson, 0705-896993

Underentreprenörer
FNC, 040-185656
Transtema Syd

Landsbygdsområde A

Planerad grävstart, v. 42.

Vill påminna Er med fastighet i detta område att teckna avtal senast den 1 september till kampanjpriset

19 900 kr inkl. grävning. För avtal som tecknas efter detta datum blir priset 31.900 kr exkl. grävning.

Kontaktperson
Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, AKEA
0729-717311, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

Underentreprenörer
JL Teleteknik
0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

 

Mjöhult

Prel. projektstart är i oktober, mycket beror på Trafikverkets handläggningstider.

Vill påminna Er med fastighet i detta område att teckna avtal senast den 20 oktober till kampanjpriset 19 900 kr inkl. grävning. För avtal som tecknas efter detta datum blir priset 31.900 kr exkl. grävning.

 


Kontaktperson
Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, AKEA
0729-717311, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

Underentreprenörer
JL Teleteknik
0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

Ingelsträde

Kundmöten pågår. Grävning i området försenat p.g.a. Trafikverkets handläggningstider

Vill påminna Er med fastighet i detta område att teckna avtal senast den 20 oktober till kampanjpriset 19 900 kr inkl. grävning. För avtal som tecknas efter detta datum blir priset 31.900 kr exkl. grävning.

Kontaktperson
Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, NCC
Anders Ohlsson, 0705-896993

Viken centrum

Informationsmöte 1/11 kl 18:30 på Vikens Hemgård. Inbjudan skickas till alla berörda kunder.

Kontaktperson
Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, NCC
Anders Ohlsson, 0705-896993