Aktuella fiberområden 2017

Mer information om respektive område kommer när vi har upphandlat en entreprenör.

Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Nyhamnsläge

Slutinstallationer pågår, samtliga kunder beräknas färdiga under v.26

Har du inte skickat in ditt avtal? Endast efteranslutning är aktuellt i området.

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, NCC
Anders Ohlsson, 0705-896993

Underentreprenörer
FNC, 040-185656
RD Fiberteknik

 

Norra Höganäs

Grävning på tomt och i gata pågår. Slutinstallationer försenade p.g.a. fördröjt tillstånd från Trafikverket, beräknas starta tidigast v.27.

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, AKEA
0729-717311, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

Underentreprenörer
JL Teleteknik
0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

Sjöcrona - Centrala Höganäs

Grävning på tomt pågår. Slutinstallationer beräknas påbörjas under v.27

Har du inte skickat in ditt avtal? Endast efteranslutning är aktuellt i området.

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, NCC
Anders Ohlsson, 0705-896993

Underentreprenörer
FNC, 040-185656
RD Fiberteknik

Blomstergatorna - Centrala Höganäs

Grävning i gata och kundmöten pågår. Tomtgrävning påbörjad.

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, NCC
Anders Ohlsson, 0705-896993

Underentreprenörer
FNC, 040-185656
RD Fiberteknik

Centrum - Centrala Höganäs

Grävning på tomt och i gata pågår. Slutinstallationer beräknas påbörjas v.27

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, AKEA
0729-717311, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

Underentreprenörer
JL Teleteknik
0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

Nedre - Centrala Höganäs

Planerad grävstart v.26. Projektet är påbörjat, kundmöten bokas inom kort.

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, NCC
Pontus Borg, 0705-798185

Underentreprenörer
FNC, 040-185656
RD Fiberteknik

Viken - Kring Golfbanan

Kundmöten och grävning på tomt pågår.

Har du inte skickat in ditt avtal? Endast efteranslutning är aktuellt i området.

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, AKEA
0729-717311, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

Underentreprenörer
JL Teleteknik
0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

Viken - Norr om kyrkan

Bokning av kundmöten och grävning i gata pågår. Viss försening i området p.g.a. grävning av elkablar. Slutinstallationer beräknas påbörjas under v.31

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, NCC
Anders Ohlsson, 0705-896993

Underentreprenörer
FNC, 040-185656
Transtema Syd