Aktuella fiberområden 2017

Nyhamnsläge

Området färdiginstallerat. Slutbesiktning klar.

Endast efteranslutning är aktuellt i området.

Höganäs Energi
042 - 33 74 00

 

 

Norra Höganäs

Grävning på tomt och i gata pågår. Slutinstallationer försenade p.g.a. fördröjt tillstånd från Trafikverket. Installationer pågår just nu.

Har du inte skickat in ditt avtal? Endast efteranslutning är aktuellt i området.

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, AKEA
0729-717311, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

Underentreprenörer
JL Teleteknik
0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

Sjöcrona - Centrala Höganäs

Slutinstallationer pågår. Samtliga kunder förväntas vara installerade v.34 Slutbesiktning v.35

Har du inte skickat in ditt avtal? Endast efteranslutning är aktuellt i området.

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, NCC
Anders Ohlsson, 0705-896993

Underentreprenörer
FNC, 040-185656
RD Fiberteknik

Blomstergatorna - Centrala Höganäs

Slutinstallationer pågår.

Har du inte skickat in ditt avtal? Endast efteranslutning är aktuellt i området.

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, NCC
Anders Ohlsson, 0705-896993

Underentreprenörer
FNC, 040-185656
RD Fiberteknik

Centrum - Centrala Höganäs

Grävning på tomt och i gata pågår. Slutinstallationer påbörjade.

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, AKEA
0729-717311, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

Underentreprenörer
JL Teleteknik
0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

Nedre - Centrala Höganäs

Grävning i området pågår, kundmöten pågår.

Obs! Gångbanan på Strandgatan kommer tyvärr inte att asfalteras innan semestern. Detta p.g.a. att det finns anslutningar i direkt närhet av gångbanan och dessa ansluts inte förrän efter semestern.

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, NCC
Pontus Borg, 0705-798185

Underentreprenörer
FNC, 040-185656
RD Fiberteknik

Viken - Kring Golfbanan

Slutinstallationer pågår.

Har du inte skickat in ditt avtal? Endast efteranslutning är aktuellt i området.

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, AKEA
0729-717311, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

Underentreprenörer
JL Teleteknik
0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

Viken - Norr om kyrkan

Bokning av kundmöten och grävning i gata pågår. Viss försening i området p.g.a. grävning av elkablar. Slutinstallationer pågår.

Bor du på Ringvägen, Åldermansvägen eller Norra Hagevägen? Har du inte skickat in ditt avtal? Endast efteranslutning är aktuellt på dessa adresser.

Kontaktpersoner
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

Entreprenör, NCC
Anders Ohlsson, 0705-896993

Underentreprenörer
FNC, 040-185656
Transtema Syd

Landsbygdsområde A

Planerad projektstart i september 2017.

Informationsmöte tisdag 22/8 kl. 18.30 i Vikens Hemgård. Inbjudan skickad till alla berörda kunder i området.

Kontaktperson
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

 

Entreprenör, AKEA
0729-717311, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

Underentreprenörer
JL Teleteknik
0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30

Mjöhult

Planerad projektstart i september 2017.

Informationsmöte onsdag 30/8 kl. 18.30 på Mjöhults IP. Inbjudan skickad till alla berörda kunder i området.

Kontaktperson
Jenny Eriksson, Höganäs Energi
042 - 33 74 00

 

Entreprenör, AKEA
0729-717311, telefontid vardagar 07:30-12:00 och 12:30-16:30

Underentreprenörer
JL Teleteknik
0765-836824, telefontid vardagar 08:00-09:30