Vindkraftspriser

Prislista 2016 vid inmatning från vindkraftverk till Höganäs Energis elnät.

  Större än 1500 kW Övriga
Ersättning för inmatad energi till Höganäs Energis elnät 1,8 öre/kWh 1,8 öre/kWh
Elöverföringsavgift för förbrukning 4,4 öre/kWh 4,4 öre/kWh
Avgift för mätning och avräkning 8 000 kr/år 8 000 kr/år
Abonnemangsavgift för abonnerad effekt 33,50 kr/kW -

Samtliga priser är exkl. moms