Elskatteflytten 2018 - från elhandel till elnät

Riksdagen har beslutat att skatteskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Flytten av skatten innebär inte några ökade kostnader för dig - bara en förflyttning!

Läs mer om elskatteflytten

Vindkraftspriser

Prislista 2016 vid inmatning från vindkraftverk till Höganäs Energis elnät.

  Större än 1500 kW Övriga
Ersättning för inmatad energi till Höganäs Energis elnät 1,8 öre/kWh 1,8 öre/kWh
Elöverföringsavgift för förbrukning 4,4 öre/kWh 4,4 öre/kWh
Avgift för mätning och avräkning 8 000 kr/år 8 000 kr/år
Abonnemangsavgift för abonnerad effekt 33,50 kr/kW -

Samtliga priser är exkl. moms

 

Prislista 2018 - Mer än 1500 kW

Prislista 2018 - Mindre än 1500 kW