Enkeltariff

Tariffen tillhandahålles inom klass 0-6 samt för klass 1-11 för tillfälliga abonnemang.

Överföring
 14,4 öre/kWh exkl. moms
18,0 öre/kWh

Tidstariff

Nytecknas inte efter 2015-06-01.

Årlig abonnemangsavgift för elnät

Klass Mätarsäkring Exkl. moms Inkl. moms 
0 LGH 880 kr 1 100 kr
1 16 A 1 816 kr 2 270 kr
2 20 A 2 792kr 3 490 kr
3 25 A 3 628 kr 4 535 kr
4 35 A 5 096 kr 6 370 kr
5 50 A 7 568 kr 9 460 kr
6 63 A 10 424 kr 13 030  kr
7 80 A 13 604 kr 17 005 kr
8 100 A 17 420 kr 21 775 kr
9 125 A 22 232 kr 27 790 kr
10 160 A 31 196 kr 38 995 kr
11 200 A 41 068 kr 51 335 kr

 

I den fasta avgiften ingår följande statliga avgifter: 

  • Elsäkerhetsavgift, Nätövervakningsavgift samt Elberedskapsavgift till en kostnad av 54 kr exkl. moms. 
  • I totalpriser per kWh ingår nätavgift, energiavgift, energiskatt samt 25% moms på totalpriset. 

Enfasleverans med mätarsäkring på höst 50 A ryms i abonnemangsklass 1. 

 

Klass 0:

Avser endast bostadslägenheter i flerbostadshus där särskilt abonnemang finns för fastighetens allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter. Dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. 

 

Tariffbestämmelser

  • Abonnemangsavgift utgår för varje mätpunkt
  • Ändring av avgiftsbestämmande passdel får ske endast med energibolagets (Höganäs Energi AB) skriftliga medgivande och får endast utföras av energibolaget (Höganäs Energi AB) eller av registrerad installatör som erhållit medgivande till bytet
  • Tröga säkringar av S-märkt typ tillåtes