Övriga priser

Samtliga priser avser påbörjade timmar.

Avgiftsbestämmande säkring

Kontrollmätare 920 kr exkl. moms 1 150 kr inkl. moms
Test av mätare på auktoriserad provplats samt erhållande av kalibreringsbevis 2 000 kr exkl. moms 2 500 kr inkl. moms

 

Reparation av eget fel

Med eget fel avses fel på kundens egen anläggning eller fastighet som kunden själv hade kunnat åtgärda och felsök. Exempelvis byte av säkring. 

Timpris eget fel under ordinarie arbetstid* 652 kr exkl. moms 815 kr inkl. moms
Timpris eget fel under övrig tid 1 028 kr exkl. moms 1 285 kr inkl. moms

 

Övrigt arbete

Exempelvis att byta trasiga säkringsapparater eller huvudbrytare.

Timpris under ordinarie arbetstid 560 kr exkl. moms 700 kr inkl. moms
Timpris 16:00 - 18:00 720 kr exkl. moms 900 kr inkl. moms
Timpris efter 18:00 samt helger 880 kr exkl. moms 1 100 kr inkl. moms

 

*Ordinarie arbetstid är vardagar måndag-fredag 08:00 - 16:00.