Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren för elöverföring är utarbetade av Svensk Energi tillsammans med Konsumentverket.

 

Avtalsvillkor för konsument
Avtalsvillkor för näringsidkare - lågspänning
Avtalsvillkor för näringsidkare - högspänning