Mer information om elhandel och elavtal

Sedan vi startade vårt elhandelsbolag 2014 kan du få din elförbrukning och elnätsavgift på samma faktura. Läs mer om Kullabygdens lokala elavtal.

/Höganäs Energi Handel AB

Tre olika priser

Fast pris

För dig som vill ha trygghet och full koll på dina elkostnader.

 

Med ett fast elpris är du skyddad mot eventuella prisökningar eftersom du vet vad elen kommer kosta dig under bindningstiden. Det är ofta bra för dig som har en större elförbrukning eller små marginaler i din budget.

 

Du väljer själv den bindningstid som passar dig bäst från 1 till 3 år. När avtalstiden löpt ut skickar vi ut ett nytt erbjudande om aktuella avtal.

Rörligt pris

Flexibilitet och ett pris som alltid anpassar sig efter marknaden.

 

Med ett rörligt elavtal sätts priset utifrån den aktuella kursen på elmarknaden. Det är oftast långsiktigt lönsamt och har historiskt sett gett det bästa priset över tid.


Vid tecknande av ett rörligt elavtal förbinder du dig att vara kund hos oss i ett år. Du kan dock när som helst byta till någon av de andra avtalsformerna vi erbjuder.

 

Priset förändras varje månad och består av inköpspris, ett påslag på 2,9 öre/kWh (exkl moms) och en fast årsavgift. Dessutom tillkommer vid var tid gällande moms.

Anvisat pris

Tilldelas dig som inte tecknat ett elavtal efter att du flyttade in.

 

Du är fri att när som helst byta till en annan avtalsform eller elleverantör. Vi rekommenderar dig att teckna ett fast eller rörligt elavtal för att sänka dina elkostnader.

 

Det anvisade avtalet har 14 dagars uppsägningstid. Priset förändrar sig varje månad och består av inköpspris, ett påslag på 5,9 öre/kWh (exkl moms) och en fast årsavgift. Det tillkommer också vid var tid gällande moms.

 

För att din bostad ska få el måste du teckna två avtal. Ett  elnätsavtal med företaget som äger elnätet som ditt hus är anslutet till. Och ett elavtal med det elhandelsföretag du vill köpa elen av. 

 

I de fall du som kund inte har tecknat ett elavtal har branschen enats om en alternativ lösning. Alla elnätsföretag har därför ett elhandelsföretag till vilket de anvisar kunder som inte själva tecknat ett elavtal efter inflyttning.

 

Inom Höganäs kommun är Höganäs Energi Handel AB anvisad leverantör till elnätsägaren Höganäs Energi.

 

FÖR SAMTLIGA ELAVTAL GÄLLER 30 DAGARS UPPSÄGNINGSTID SAMT VÅRA ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR.
FÖR ANVISAT PRIS GÄLLER ÄVEN VÅRA SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR.

För samtliga elavtal gäller våra allmänna avtalsvillkor

Så är elpriset uppbyggt

Att jämföra elpriser är inte helt enkelt. Många missar att ta med vissa påslag när de jämför elpriser trots att dessa kan ge stor skillnad på det slutgiltiga priset. Nedan visar vi dig hur du gör en rättvis jämförelse av elavtal med rörligt eller fast pris.

Årsavgiften

Utöver priset per kWh ska du även jämföra årsavgiften. Vissa elhandelsbolag kallar den för förvaltningsavgift, månadsavgift, administrativ avgift eller faktura avgift. Elhandelsbolag har enligt gällande regler inte rätt att ta ut en fakturaavgift.

 

Vår årsavgift är 360 kr inkl. moms vilket motsvarar 30 kr per månad. 

 

Förklaring av rörligt elpris

När du jämför elavtal med rörligt pris är det två faktorer som påverkar ditt totala pris. Elhandelsbolagets påslag och priset för elcertifikatet. Om elhandelsbolaget justerar kostnaden för elcertifikatet månadsvis kan kostnaden vara lika avgörande som påslaget för ditt slutgiltiga pris.

 

Vi justerar vanligtvis elcertifikatet ca en gång per år. För att få en korrekt prisjämförelse måste du alltså ta med eventuella svängningar i andra bolags elcertifikat för att se ditt totala rörliga månadspris. 

 

Gällande spotpris 30 öre
Elcertifikat 3,0 öre
Påslag 2,9 öre
Elpris exkl. moms 35,9 öre
Moms 25% 9 öre
Elpris inkl. moms       44,9 öre

 

Förklaring av fast elpris

 

När du jämför elavtal med fast pris lägger vissa elhandelsbolag på en elområdesjustering som varierar månad för månad. Denna justering påverkar ditt totala elpris. Hos oss tillkommer ingen elområdesjustering till ditt fasta pris. 

 

När en elområdesjustering tillkommer kan det fasta priset liknas vid ett rörligt eftersom du inte vet hur stor justeringen kommer att bli månad för månad. 

 

Fast pris 30 öre
Elområdesjustering 0 öre
Elpris exkl. moms 30 öre
Moms 25% 7,5 öre
Elpris inkl. moms            37,5 öre

 

Vill du ha hjälp med att jämföra elavtal?

Ring oss på 042 - 33 74 00 så hjälper vi dig att jämföra vårt aktuella pris med andra erbjudanden. Efter att du fått en rättvis bedömning är det sedan upp till dig att välja leverantör. 

Ordlista

Elpris
Kan du själv påverka genom att välja elhandelsföretag och avtalsform

 

Elnätsavgift

Avser överföring av elen och betalas till elnätsföretagen som äger elnätet du är ansluten till.

 

Energiskatt

Från den 1 januari 2018 tas elskatten ut av ditt elnätsföretag. Läs mer om elskatteflytten

 

Moms 25%

Regleras av staten och läggs även på energiskatten.

100% grön el från vattenkraft

Ursprungsmärkning

Sedan 1 juli 2013 ska elhandlare visa på fakturan hur den el som du köpt är producerad. All el som vi säljer är ursprungsmärkt. Det innebär att du kan se var din el kommer ifrån. Vi säljer enbart förnybar energi från vattenkraft.

Miljöpåverkan

Koldioxidutsläpp (g/kWh) 0,000

Förnybart (2016) Kärnbränsleavfall (g/kWh) 0,000

 

Hos Energimarknadsinspektionen kan du läsa mer om gällande regelverk kring ursprungsmärkning. 

 

 

Allt på samma faktura och lågt pris

Sveriges elområden

Sedan 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Svenska Kraftnät driver det svenska stamnätet och ser till att det råder balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige. 

 

Elområdena kan ha olika priser - elområdespriser - vid olika tillfällen. Elpriserna kommer alltså att variera mellan områdena och vid olika tidpunkter. 

 

Beslutet om att införa elområden är en lösning i linje med EU:s strävan att skapa en gemensam europeisk elmarknad, som också ska ge ett starkare elnät.

 

Texten är hämtad från www.svenskenergi.se

Jämförelsesajter

Det finns två större sajter för att jämföra elhandelsavtal. Läs mer om dessa och hur du bör tolka deras information.

Elpriskollen

Vi rekommenderar elpriskollen om du vill jämföra priser på elavtal. Det är en oberoende prisjämförelsesajt som drivs av Energimarknadsinspektionen.

Elskling

Sortering på pris

För att göra en korrekt jämförelse ska du ange årsförbrukningen 2000, 5000 eller 20 000 kWh. Då får du fram samma jämförpris som elhandelsföretag är skyldiga att redovisa på sin hemsida. Du kan då enkelt jämföra priset på elskling med våra aktuella priser. 

 

Sortering på kundnöjdhet

Då rankas erbjudandena på företagens betyg i en SKI-undersökning (Svenskt kvalitetsindex). Företagen betalar för att genomföra denna undersökning. Vi har valt att inte genomföra detta och därför visas våra erbjudanden långt ner i resultaten eftersom vi saknar ett SKI-resultat. Det betyder alltså inte att vi har låg kundnöjdhet.

 

Våra kunder gav oss totalbetyget 4,3 av 5 i den kundundersökning som vi lät genomföra 2015. Och vi strävar hela tiden efter att göra våra kunder ännu nöjdare!

 

 

Energiskatten på el höjs 1 juli 2017

Skatten höjs med 3,0 öre/kWh och blir totalt 32,5 öre/kWh. From 1 januari 2018 blir det totalt 33,1öre/kWh.

Den 17 maj 2017 beslutade Riksdagen att skatten på el ska höjas i två steg. Först den 1 juli 2017 och därefter 1 januari 2018.

Bakgrunden till beslutet är att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer avvecklas stegvis Samt att fastighetsskatten för vattenkraftverk sänks under en fyraårsperiod.

Dessa åtgärder ska finansieras genom en höjning av energiskatten på elektrisk kraft för hushåll och tjänsteföretag.

Källa: energiföretagen.se